Dny školkařské techniky – Seminář a výstava pro studenty zahradnických škol.

Dny školkařské techniky – Seminář a výstava pro studenty zahradnických škol.

4. a 5.10. 2022 v Obříství v areálu firmy Arboeko Svaz školkařů České republiky pořádal Seminář a výstavu rostlin “Dny školkařské techniky” pro studenty středních zahradnických a lesnických škol. Cílem bylo seznámit mladé lidi s moderními stroji, technologiemi a postupy a podnítit jejich zájem o studium a později o školkařký obor. Řada firem právě v této době a skupině pracovníků cítí jejich nedostatek.

Studenti mohli v rámci obou dnů nejen vidět, ale sami si osahat a vyzkoušet řadu moderních strojů a zařízení. K vidění byly nejen statické ukázky rostlin, moderních strojů a zařízení, ale i praktické ukázky strojů s komentářem přímo v terénu. Součástí akce byli tři soutěže v nichž si budoucí školkaři mohli vyzkoušet své dovednosti a znalosti. Nejlepší z nich byli po dvou odborných přednáškách oceněni.

Zájem o praktické ukázky na pozemcích Arboeko byl mezi studenty i učiteli velký. Traktor s přívěsem, který zájemce po pozemcích převážel, byl stále obsazen.

Přímo v terénu mohli studenti vidět přípravu půdy pomocí traktoru naváděného pomocí GPS, strojovou instalaci pěstební opěr (bambusů), tvarování korun stromů ze samojízdných vysokozdižných plošin a vyzvedávání stromů pomocí dobývacícho stroje. V další části si studenti prohlédli řadu typů a značek moderních traktorů, závlahových zařízení, autonomních a dálkově řízených žacích strojů, strojů pro nakládání, transport a ošetřování stromů, multifunční nakladače aj.

Pod oborným dohledem si studenti mohli vyzkoušet a porovnat své dovednosti v roubování. Nejzdatnější studenti se zapojili do soutěže o nejlepší roub.

Druhou soutěží, která byla pro účastníky připravena byla poznávačka. Pro mnohé studenty nebylo poznávání stromů a keřů velkým problémem, také proto byla účast v této soutěži vysoká.

Třetí poslední hodnocenou soutěží byla jízda zručnosti s vysokozdvižnou plošinou, ta byla pro studenty spíše zpestřením. Řada z nich si při řízení tohoto netradičního stroje ověřila své řidičské schopnosti. Proto se zde často tvořil zástup čekajících. Jízdu si užívali nejen studenti, ale i studentky.

Velký zájem byl i o jízdu zručnosti se čtyřkolkou John Deere.

Na expedičních plochách byli k vidění moderní stroje pro pěstování stromů, samojízdné sekačky, přístroje, vybavení a řídící jednotky pro závlahy, včetně různých typů traktorů tří značek, které se ve školkařských provozech používají nejčastěji. Budoucí školkaři si řadu z nich mohli vlastnoručně osahat a vyzkoušet.

Odborné přednášky o moderních školkařských technologiích a postupech, byly obsahově i odborně na úrovni. Přednášející, přední praktičtí odborníci, měli připravena témata se zaměřením na moderní techniku a technologie. Nechyběli ani informace o vizích, výzkumu a vývoji nových slibných pomocnících školkaře, kteří se v praxi brzy budou používat.

První přednáška byla věnována metodám invitro mikropropagace – Explantátové kultury rostlin a přednesl ji Ing. Ludvík Urda, Ph.D. z firmy Jan Holub. Další přednášku na téma „Digitalizace a autonomní prvky v ovocnářství a školkařství“ prezentoval Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. z Katedry zemědělských strojů ČZU.

Na závěr přednášek proběhlo vyhodnocení soutěží a losování z řad účastníků s předáváním cen za určování stromů a keřů, za nejlepší a nejrychlejší roubování a nejlepší jízdu zručnosti s vysokozdvižnou plošinou.

V expedičních sklenících hostitelské firmy ARBOEKO se prezentoval Svaz školkařů České republiky, z.s., AGRO CS – potřeby pro školkaře, Starkl Zahradník – školkařská výroba, Jan Holub – moderní postupy pěstování mladého rostlinného materiálů, výzkum a vývoj nových pěstitelských postupů, Irimon – závlahové systémy, BB Com s.r.o. – široký sortiment HOBBY a PROFI substrátů.

Po přednáškách, vyhodnocení soutěží a prezentaci firem v expedičních fóliovnících na všechny účastníky čekal dobrý oběd.

I přes chřipkovou epidemii se 4. a 5. října 2022 z více než 11 škol zúčastnilo 175 studentů a jejich učitelů.

Na závěr je potřeba poděkovat našim hostitelům, všem kolegům z firmy Arboeko za precizní přípravu celé akce a velmi pěkné venkovní ukázky. Velký dík také patří paní Michaele Harvanové z ÚZEI za pomoc a podporu při organizaci akce, oběma přednášejícím a všem firmám a jejim zaměstnancům, kteří věnovali svůj čas a podělili se o své zkušenosti.

Těšíme se na vaši účast za dva roky.

Václav Hurt

tajemník

Advertising