Informace k dotacím a zakládání agrolesnických systémů

Informace k dotacím a zakládání agrolesnických systémů

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, členové svazu školkařů,

sdílíme vám informace od kolegů z Českého spolu pro agrolesnictví k zakládání agrolesnických systémů. Nově je schválen v rámci SP SZP dotační titul Zakládání agrolesnických systémů, který upřesňuje nařízení vlády 140/2023 Sb. (podrobnosti viz na našich stránkách https://agrolesnictvi.cz/dotacni-titul-als/). Očekáváme, že o dotaci může být velký zájem, a tím bude zajímavý i pro školkaře.

Na stránkách agrolesnických systémů je nově také seznam školek, které již nyní nabízejí sadební materiál pro ALS (https://agrolesnictvi.cz/skolky-nabizejici-sadebni-material-pro-agrolesnicke-systemy/). Seznam je prozatím krátký a bylo by patrně užitečné, pokud budete mít zájem seznam rozšířit i o vaše školky.

S pozdravem a přáním všeho dobrého,

Václav Hurt

Svaz školkařů České republiky, z.s

info@svaz-skolkaru.cz

a

Jakub Houška
místopředseda Českého spolu pro agrolesnictví
jakub.houska@agrolesnictvi.cz

Advertising