Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Správcem osobních údajů je Svaz školkařů ČR, z.s. se sídlem Wolkerova 37/17, Olomouc 779 00, IČ  45845247

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede SŠ ČR ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 14809 zapsanou 15. 1. 2015.

Jaké osobní údaje SŠ ČR shromažďuje a zpracovává?

SŠ ČR shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zájemců o jeho aktivity (dále jen „uživatelů“)
– jméno a příjmení,
– adresa,
– telefonní číslo,
– e-mail.

U lektorů a dalších spolupracovníků dále:
– rodné číslo,
– číslo bankovního účtu.

Uživatel může být také požádán, aby si vybral uživatelské jméno a heslo.

Údaje ostatních subjektů

U podnikatelů a právnických osob jsou navíc shromažďovány a zpracovávány následující údaje:
– jméno firmy,
– IČ,
– DIČ (je-li účelné),
– adresa sídla,
– kontaktní údaje,
– adresa WWW stránek

K jakým účelům SŠ ČR osobní údaje využívá a zpracovává?

SŠ ČR používá osobní údaje pro:
– průběžný kontakt s uživateli.
– upozorňování uživatelů na novinky, důležité informace z oboru a blížící se akce formou mailu,
– administraci přihlášek na akce (semináře, konference, venkovní pochůzky),
– poskytování přístupu uživatelům do uzavřených částí naší stránky,
– vyřizování objednávek, např. na zaslání sborníku a odborných publikací
– vyplácení odměn lektorům a dalším spolupracovníkům,

Uživatel může odmítnout udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem upozorňování na novinky, důležité informace z oboru a blížící se akce formou newsletteru. Neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na zpracování údajů v souvislostí s registrací na konkrétní akci.

Jak dlouho SŠ ČR údaje zpracovává?

SŠ ČR zpracovává osobní údaje po dobu pěti let od udělení souhlasu. Tato lhůta se po každém novém poskytnutí souhlasu počítá znovu.

Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem upozorňování uživatelů na novinky, důležité informace z oboru a blížící se akce. Tento požadavek bude vyřízen do 72 hodin od jeho prokazatelného obdržení, tj. potvrzení přijetí požadavku. Zpravidla formou potvrzovacího e-mailu.

Z důvodu zachování účetní transparentnosti nemohou být vymazána data o registraci na akce, ale na základě požadavku uživatele budou po ukončení a finančním uzavření akce tato data anonymizována, tj. nebude možné uživatele identifikovat. Tomuto požadavku nebude vyhověno v době, kdy by to porušovalo podmínky udělení dotace SŠ ČR.

Musím osobní údaje SŠ ČR poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně, jako registrace na akce SŠ ČR  dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro vyřízení objednaných služeb. Těmi jsou zejména: jméno, telefonní číslo a e-mail v případě zájmu o placené nebo zvýhodněné služby.

Z jakých zdrojů SŠ ČR osobní údaje získává? 

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s využitím našich služeb. Např. zaregistrovali jste se na nějakou akci, objednali jste si nějakou službu či produkt, vyplnili jste naší on-line nebo off-line anketu atd.

Jakým způsobem SŠ ČR zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu. K osobním údajům má přístup pouze tajemník společnosti a účetní firma v souvislosti s vyplácením odměn.

Zaměstnanci provozovatele, kteří pracují s osobními údaji, musí nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s účelem, za kterým byly poskytnuty. V žádném případě nesmí tyto údaje poskytovat neautorizovaným třetím stranám.

Komu SŠ ČR osobní údaje poskytuje nebo předává?

SŠ ČR předává osobní údaje orgánům státní správy v případě jejich zákonných požadavků. SŠ ČR může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama SŠ ČR.

SŠ ČR má uzavřené zpracovatelské smlouvy s těmito subjekty:
– FPP Consulting za účelem zpracování účetních podkladů a uzávěrek.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby nebo byly schopni prokázat uskutečněné aktivity podpořené z veřejných zdrojů.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy SŠ ČR zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat až na omezení uvedená výše.

Jak SŠ ČR informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Uživatel je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když SŠ ČR poskytuje některé osobní údaje, a to formou odkazu na tento dokument, který je veřejně dostupný na internetové stránce www.svaz-skolkaru.cz.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Odpovědnou osobou SŠ ČR, která dohlíží na ochranu osobních údajů je  tajemník SŠ ČR. Na tuto osobu se můžete obracet s veškerými dotazy, požadavky a námitkami ohledně zpracování vašich osobních údajů.

V případě nespokojenosti řešení vašeho požadavku s odpovědnou osobou se můžete obrátit na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost Zásad

Tyto Zásady mohou být kdykoliv změněny vystavením nových Zásad na webu www.svaz-skolkaru.cz. Ti, jejichž údaje jsou již zpracovávány, budou o nových Zásadách informováni e-mailem. V případě nesouhlasu s novým zněním Zásad je možné požádat o výmaz osobních údajů uživatelů s omezením na zákonné požadavky.

Tyto Zásady jsou platné k 22.10.2020