O svazu

O svazu

Svaz školkařů České republiky, z.s. je profesní, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu sdružených českých a moravských školkařů.

Sdružujeme více než 248 pěstitelů a odborných institucí hospodařících na ploše cca 3321 ha.

Členem svazu se může stát každá osoba – právnická či fyzická, podnikající v oboru školkařství, produkce rostlin i jiná odborná společenství a korporace, pokud svým účelem a zaměřením mají vztah ke školkařství. Spolupracujeme se středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru. Máme také tři spolkové členy – Sdružení lesních školkařů ČR, Školkařský svaz OUMS ČR a Český svaz perenářů, s nimiž úzce spolupracujeme v rámci Evropské školkařské asociace (ENA).


Kontaktní formulář