Standard rostlin

Standard rostlin

Seznamy názvů

Pro potřeby sjednocení názvosloví rostlin, které umožňuje jasné označení pěstovaného sortimentu, byl sestaven List of Names of Woody Plants – Seznam názvů ovocných a okrasných dřevin a List of Names of Perennials – Seznam názvů trvalek. Tyto seznamy platného názvosloví umožňují sjednocení názvosloví rostlin jak na regionálních tak mezinárodních úrovních pro potřeby školkařské produkce a obchodu.

Oba zmíněné seznamy názvů byly následně uznány ENA (European Nursery Association – Evropská školkařská asociace) jako standard názvosloví pro školkařské výpěstky.

Navíc Seznam názvů trvalek byl akceptován také ISU (Internationale Stauden Union – Mezinárodní trvalková unie) a PPA (Perennial Plant Association – Trvalková asociace v USA).

Seznamy jsou dostupné na adrese www.internationalplantnames.com a lze v nich vyhledávat. Vyhledávat můžete pouze část slova, celá slova i řetězce, ve výsledku se zobrazí dostupné názvy v databázi včetně možných synonym. U některých položek jsou zobrazeny další podrobnosti o řazení do skupin, šlechtiteli, právní ochraně odrůdy atd.

Standard názvosloví rostlin je základem pro tvorbu nabídek a ceníků, které mohou být sloučeny do vyhledávací databáze – viz Nabídka rostlin – databáze k vyhledávání. Jednotné názvosloví je podmínkou pro správné zatřídění a následné zobrazování položek v databázi. Proto prosím věnujte tomuto detailu zvýšenou pozornost.

Hlavní zásady pro používání názvů rostlin

  1. Uvádět celé latinské názvy, bez používání zkratek
  2. Název odrůdy uvádět v jednoduchých úvozovkách: Buxus sempervirens ´Herrenhausen´
  3. Mezi slovy v názvu dělat vždy pouze 1 mezeru
  4. U odrůd s neznámým nebo složitým původem se obvykle vynechává druhový název: Magnolia ´Galaxy´

Ke stažení