Školkařská norma

Školkařská norma

Školkařská norma je zaměřena na výpěstky okrasných dřevin v celém pěstovaném sortimentu a podchycuje u jednotlivých skupin dřevin jejich doporučené velikosti a tvary s ohledem na možné technologie pěstování.

Tato norma odpovídá technickým požadavkům DIN. Byla zpracována v souladu a s přihlédnutím k jakostním normám a pěstebním předpisům, které jsou platné v zemích EU.

Tato norma platí pro výrobu a dodávání školkařských výpěstků (v dalším textu jen „výpěstků“), tj. listnatých a jehličnatých stromů a keřů, ovíjivých a pnoucích dřevin a růží, které jsou určeny k výsadbám na trvalé stanoviště nebo k dalšímu pěstování. Doplňuje úvodní související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení.

Ke stažení