Choroby a škůdci

Choroby a škůdci

Databáze přípravků na ochranu rostlin – účinné látky, působení, doporučená aplikace a řada dalších informací je dostupná na serveru www.agromanual.cz

Základní zaměření tohoto webu je především na klasické zemědělství a rostlinnou výrobu, přesto zde zahradník či školkař najde velmi podrobný přehled dostupných přípravků na našem trhu. Ke stažení jsou i bezpečnostní listy u většiny přípravků. Popis chorob, příznaků a životních cyklů, stejně jako popis a šíření škůdců najdete na adrese www.agromanual.cz/cz/atlas.

Fusarium circinatum

I nadále platí mimořádná rostlinolékařská opatření ÚKZÚZu (zasláno mailem 10.3.2020) k ochraně proti zavlékání a rozšiřování houbového patogenu Fusarium circinatum. Tento karanténní škodlivý organismus pro území EU napadá rostliny borovice a douglasku tisolistou. ÚKZÚZ v rámci cíleného úředního průzkumu výskytu tohoto škodlivého organismu provádí diagnostiku odebraných vzorků, která byla doposud s negativním výsledkem.

Jeho výskyt nadále zůstává omezen na Španělsko a Portugalsko (převážně ve školkách a lesích i v soukromých zahradách).

Více informací o Fusarium circinatum naleznete na Rostlinolékařském portálu.

Ke stažení


Aktuality v rubrice choroby a škůdci

Rostlinolékařské pasy

Rostlinolékařské pasy

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Příl.9 Odkaz na seznam rostlin, které nyní musejí …

Více