Borovice v České republice

Borovice v České republice

800  vč. DPH

Užitečný průvodce každému, kdo je spojen se zahradnickou, sadovnickou, nebo lesnickou profesí. Kniha přináší přehlednou formou podané informace o introdukci, frekvenci pěstování, vlastnostech a možnostech využití přirozených taxonů a kultivarů borovic na území České republiky. V publikaci jsou shrnuty poznatky získané v terénu během posledních třiceti let, taxonomicky revidovány a porovnány s dostupnými údaji o historii introdukce borovic do našich zemí.V rámci tohoto přehledu najde čtenář u jednotlivých druhů fotografie se záběry habitu a detaily reprezantativních jedinců z kultur v České republice a často také pro porovnání záběry z přírodních populací v domovině.

Roman Businský(1951), pracovník VÚKOZ, v.v.i. v Průhonicích. Specialista na taxonomii a biogeografii rodu Pinus.
Jiří Velebil (1983), pracovník VÚKOZ, v.v.i. v Průhonicích, dendrolog. Jeho předmětem zájmu jsou převážně rody Pinus a Sorbus.

Společně zastávají funkci kurátora sbírek na Dendrologické zahradě v Průhonicích.

Další informace

Hmotnost1 kg
Rozměry1,5 × 21,6 × 30,3 cm