Zelená burza 2019

Zelená burza 2019

Skvělý ročník 🙂 = svátek školkařů

Zelená burza je obchodně kontraktační profesionální výstava, která patří k významným akcím Svazu školkařů ČR. Jedná se o pravidelnou každoroční akci, které se účastní více jak čtyři desítky školkařských podniků a zahradnických firem, prezentujících na ploše 1500 m2 vlastní produkci výsadbového materiálu a také zahradnické pomůcky a techniku. Součástí Zelené burzy jsou odborné semináře s tématikou současné školkařské a zahradnické problematiky.