Zelený portál

Zelený portál

Propagační video k novému informačnímu portálu o školkařských výpěstcích, který vznikl ve spolupráci Svazu školkařů ČR a firmou Gsoft.