Zpravodajství

Zelená burza 2016

www.zelena-burza.czDovolujeme si Vás upozornit připravovaný ročník tradiční prodejní výstavy českých zahradnických výpěstků Zelená burza 2016, který se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 10:00 do 17:00 hod. v pavilonu B na Brněnském výstavišti.

Pro tuto akci jsme připravili na zbrusu nový web, kde najdete veškeré informace jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.

Webové stránky jsou k dispozici na adrese www.zelena-burza.cz.

Zelená burza 2015

 Na podporu prodeje domácí produkce okrasných rostlin v rámci ČR, se bude konat již čtvrtý ročník úspěšné akce „Zelená burza“ , která je naplánována na středu 14.1.2015 v prostorách Brněnského výstaviště. Účastníci si hradí pouze nájem předváděcí plochy a Svaz školkařů pak zajišťuje doprovodný marketing. Podobně jako v loňském roce bude tato akce předcházet konání již tradičního Školení svazu, které bude pobíhat ve Skalském Dvoře ve dnech 9. až 11. února 2015.

       Akce Zelená Burza 2015 je určena výhradně pro členy Svazu školkařů, kteří se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře přihlášky ZDE, nebo který najdete také v záložce Zelená burza. Využijte možnosti výhodné prezentace svých výpěstků a neváhejte s přihláškou. Aby bylo možno akci uskutečnit, je nezbytné dodržet všechny termíny a ten nejzazší pro podání přihlášky je 12. prosinec 2014 !


  

 

Školení a Valná hromada Svazu 2015

Tradiční setkání školkařů v rámci odborného školení, které je v pondělí spojené s konáním Valné hromady svazu, proběhne ve dnech 9. až 11. února 2015. Setkání školkařů proběhne v již známém prostředí školícího střediska ve Skalském Dvoře, termín je opět posunutý na únor, aby nedocházelo ke komplikacím při souběhu s akcí Zelená Burza 2015. V pondělí 9. února odpoledne proběhne Valná hromada Svazu školkařů, v úterý dopoledne pak bude probíhat již tradiční prezentace firem s ukázkami výrobků a potřeb pro školkařství. Následně budou navazovat v úterý a ve středu bloky odborných přednášek – program a přihláška ke stažení ZDE.

Školení a valná hromada Svazu školkařů ČR - archiv přednášek

Ve dnech 11. až 13. ledna 2010 proběhlo již tradiční setkání školkařů v rámci odborného školení. Součástí akce byla valná hromada svazu, která zvolila nové předsednictvo svazu a schválila náplň činnosti svazu pro rok 2010. Setkání konaném ve školícím středisku ve Skalském Dvoře se zůčastnilo rekordních 160 účastníků a celkově bylo hodnoceno jako úspěšné. V rámci školení proběhla řada odborných přednášek.

Od února 2010 je členům svazu k dispozici archív přednášek v interní části webových stránek, kde si mohou po přihlášení stáhnout jednotlivé přenášky jak z roku 2010, tak i z let dřívějších.

Zelené info - sjednocená databáze ceníků k vyhledávání rostlin

Od září 2009 bylo obnoveno propojení stránek Svazu školkařů na databázi ceníků Zelené info. Současně byla v říjnu dokončena modernizace adresáře školek, jehož vstupní stránka je uspořádána jako rejstřík firem, kde každá firma může dát k dipozici soubor s nabídkou sortimentu (nejlépe soubor ve formátu xls ). Adresář je volně přístupný veřejnosti, proto v těchto nabídkách bude zveřejňován pouze nabízený sortiment bez velkoobchodních cen, zveřejnění maloobchodních cen v této příloze je možné a záleží na rozhodnutí jednotlivých členů. Vaše dodané ceníky s velkoobchodními  cenami následně předáme ke zpracování a převedení do sjednocené databáze ceníků na Zelené info. Velkoobchodní ceny se v této databázi zobrazují pouze registrovaným firmám. Zpracování ceníků a začlenění do této databáze je pro členy svazu zdarma a to dvakrát ročně - jaro a podzim. Čím více firem bude v této databázi zapojeno, tím hodnotnější a atraktivnější bude pro řadu realizačních a obchodních firem. Proto žádáme všechny členy svazu o pravidelné zasílání VO popřípadě MO ceníků pro další zpracování a to na adresu: dreviny@zahrady-rostliny.cz (Ing. Petr Franc). 
      Ceníky zasílejte nejlépe ve formátu xls., v základní struktuře sloupců: Latinský název, velikost, kontejner x bal, VO cena bez DPH, MO cena s DPH (pokud máte zájem o uvádění MO ceny) a počet kusů skladem. Položky bez uvedeného počtu jsou uvedeny s nulou a datábáze je automaticky skryje jako vyprodané, proto uvádějte alespoň orientační počet kusů skladem. Důležité je aby každý řádek byl v prvním sloupci definován latinským názvem. Soubory, kde je název uveden v prvním řádku a následuje několik řádků s ruznými velikostmi bez opakovéno latinského názvu jsou nevhodným zdrojem pro import dat do systému.

WebovÉ strÁnky a aktualizace adresÁŘe

Od března 2009 probíhá modernizace webových stránek svazu. Cílem je sjednocení grafiky webu s grafikou použitou u svazového stánku, který je používán při prezentaci Svazu školkařů na profesních výstavách jak u nás, tak v zahraničí. Současně jsou postupně rozšiřovány funkce webu v jednotlivých sekcích a jazykových mutacích. Během října byla provedena modernizace adresáře školek, který je nově uspořádán do rejstříku firem s možností jejich třidění a vyhledávání. Každá školka má následně svojí stránku, která odpovídá charakteristice firmy z tištěného adresáře z roku 2006. Kompletní převod dat (2006) a spuštění vyhledávání bude bylo dokončeno 9. listopadu 2009. Po spuštění upraveného adresáře bude následně pokračovat  modernizace fotoencyklopedie, která bude umožňovat vyhledávání rostlin podle více vlastností a současně bude doplněna možnost vkládání textu - popisu rostlin a autorizace fotografií.
   
Do nového adresáře školek jsou převedeny podklady z roku 2006, současně s dosud dodanými aktualizacemi. Prosíme proto všechny členy svazu o kontrolu všech údajů a zaslání potřebných podkladů pro aktualizaci, popřípadě doplňte nové fotografie či grafické podklady loga atd. Firmy, které v tištěném adresáři z roku 2006 nejsou prosíme o vyplnění přiloženého formuláře, plus dodání obrazových a grafických příloh. Upozorňujeme, že do skupin sortimentu byla doplněna kategorie "ovocné dřeviny". Podrobné informace najdeteZDE (soubor ke stažení) a formulář pro vyplnění ZDE (soubor ke stažení). Podklady a korektury zasílejte prosím přímo grafikovi - Ing. Iva Kostečková   grafik@kaligra.cz