Zpravodajství

Školení a Valná hromada Svazu 2014

 Od pondělí 3. února 2014 do středy 5.2.2014 proběhne již tradiční setkání školkařů v rámci odborného školení, které je v pondělí spojené s konáním Valné hromady svazu a v letošním roce také s volbou nového předsednictva. Setkání školkařů proběhne v již známém prostředí školícího střediska ve Skalském Dvoře, termín je v letošním roce o dva týdny posunutý, aby nedocházelo ke komplikacím při souběhu s akcí Zelená Burza 2014. V pondělí 3. února proběhne Valná hromada Svazu školkařů, v úterý dopoledne pak bude probíhat již tradiční prezentace firem s ukázkami výrobků a potřeb pro školkařství. Následně budou navazovat v úterý a ve středu bloky odborných přednášek.

Zelená burza 2014

Na podporu prodeje domácí produkce okrasných rostlin v rámci ČR, se bude konat již třetí ročník úspěšné akce „Zelená burza“ , která je naplánována na středu 15.1.2013 v prostorách Brněnského výstaviště. Účastníci si hradí pouze nájem předváděcí plochy a Svaz školkařů pak zajišťuje doprovodný marketing. Tato akce bude v roce 2014 předcházet konání již tradičního Školení svazu, které bude ve Skalském dvoře 3. až 5. února. Oddělením těchto dvou akcí by měl být zajištěn klidnější průběh.

Akce Zelená Burza 2014 je určena výhradně pro členy Svazu školkařů, kteří se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře přihlášky ZDE, nebo který najdete také v záložce Zelená burza. Využijte možnosti výhodné prezentace svých výpěstků a neváhejte s přihláškou. Aby bylo možno akci uskutečnit, je nezbytné dodržet všechny termíny a ten nejzazší pro podání přihlášky je 10. prosinec 2013 !

  

Z á j e z d USA červen 2013

Návrh programu odborného zájezdu do USA v červnu 2013.

 
Renomovaná cestovní kancelář zpracovala tři varianty cesty. K nim je nutné připočíst cenu za dopravu, která je ve spodní části nabídky – ke stažení ZDE! Současně přikládám návrh programu od pana ing. Židlického ( ke stažení ZDE ) , který žije v USA.


Z něj vybereme hlavně návštěvy odborných firem v okolí Chicaga. Data v něm jsou pouze orientační. Odkazy na firmy, které bychom mohli navštívit:
 


CK počítá s účastí 20 - 25 osob. Při menší účasti se asi částečně změní ceny, při větším zájmu se bude postupovat při výběru účastníků podle pořadí, v jakém se kdo přihlásí. Předpokládaný termín odletu je 15.6. 2013. Konečná cena záleží na tom, která varianta bude nejžádanější a jak se ještě podaří další jednání se zástupci CK.Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.3. 2013 na moji adresu s označením varianty o kterou máte zájem. Variantu zájezdu pak vyhodnotíme a vybereme podle největšího zájmu přihlášených. Po 15.3. objednáme závazně letenky. Při pozdější objednávce budou dražší. Pro vstup do USA je nutné mít vyřízené povolení. Vyřizuje se elektronicky, při problémech se žádostí poradíme.
 
Jan Procházka, 26.2.2013

Zelená burza 2013

Na podporu prodeje domácí produkce okrasných rostlin v rámci ČR, se bude konat již druhý ročník úspěšné akce „Zelená burza“ , která je naplánována na středu 16.1.2013 v prostorách Brněnského výstaviště. Účastníci si hradí pouze nájem předváděcí plochy a Svaz školkařů pak zajišťuje doprovodný marketing. Tato akce by měla navazovat na tradičního Školení svazu, které bude ve Skalském dvoře 14.a 15.ledna a právě z důvodu konání druhého ročníku Zelené burzy bude v roce 2013 opět jen dvoudenní. Akce je určena výhradně pro členy Svazu školkařů, kteří se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře přihlášky, který naleznete v záložce Zelená burza. Využijte možnosti výhodné prezentace svých výpěstků a neváhejte s přihláškou. Aby bylo možno akci uskutečnit, je nezbytné dodržet všechny termíny a ten nejzazší pro podání přihlášky je 30. listopad 2012 !

 

Zájezd 2012 – Německo + Dánsko 22.8. až 26.8.2012 cena 11.800,- Kč

V letošním roce se pod záštitou Svazu školkařů ČR uskuteční odborný zájezd do Německa a Dánska v termínu od středy 22. srpna do neděle 26. srpna 2012.  V programu akce je návštěva výstavy mechanizace v Ellerhoopu v Německu a další den přejezd do Dánska, kde bude postupně navštíveno 5 až 6 školek podle časových dispozic. V plánu jsou firmy Christensen, Vejen Nygaards Planteskole (http://www.nygaardsplanteskole.dk/1/web.asp), Hammel Nygaards Planteskole, Ole Hviid – růžové školky a další.(http://www.hviidsplanteskole.dk/p/00_index.php?s=profil) a další. Program a mapka zájezdu ke stažení zde. Závazné přihlášky zasílejte do 28. července na adresu: jan.p.c@seznam.cz

 

Zieleń to Źycie - Varšava 2010 a dar městu – lipová alej


      Varšavský veletrh patří k tradičním místům, kde jsou prezentovány výpěstky českých školkařů, uzavírány obchodní kontrakty a navazována nová partnerství a přátelství. V letošním roce se Svaz školkařů účastní výstavy Zieleń to Źycie již po desáté. U příležitosti této jubilejní účasti svaz nabídl městu Varšavě vysazení aleje z českých národních stromů – líp (lípa drobnolistá – Tilia cordata), které byly vypěstovány v českých školkách firmy Arboeko. Alej přátelství byla vysazena v krásném prostředí nově budovaného odpočinkového parku v městské části Ursynow na Kabatech. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě velice oceňilo, že tento dar byl přijat Úřadem hlavního města a Úřadem městské části Ursynow tak pozitivně a vstřícně. Věříme, že nová alej bude nadlouho upevňovat přátelství nejen mezi pěstiteli, ale i mezi občany obou našich národů. Děkujeme Svazu školkařů České republiky za více než symbolický skutek. Jejich dar je trvalou hodnotou zdůrazňující česko-polskou vzájemnost.

Svaz školkařů České republiky u příležitosti své jubilejní účasti na mezinárodní výstavě Zieleń to Źycie předal městu Warszawě symbolický dar – Alej lípy drobnolisté, tradičního národního a všeslovanského symbolu přátelství.

\"\"

Výsadba lipové aleje měla velmi kladný ohlas a vzbudila pozornost řady polských médií – podrobnosti najdete ZDE:
2010_08_26 Alej pratelstvi Reflexe v tisku.pdf
2010_08_26 Alej pratelstvi_dalsi ohlasy.pdf
Gazeta Wyborcza.pdf
Tisková zpráva Lípy pro Varšavu SVAZ.pdf
 
Partnery akce jsou: Arboeko s.r.o., Agro CS a.s., Horák a synové - Okrasné školky s.r.o., Pasič s.r.o.

Školení a valná hromada Svazu školkařů ČR - archiv přednášek

Ve dnech 11. až 13. ledna 2010 proběhlo již tradiční setkání školkařů v rámci odborného školení. Součástí akce byla valná hromada svazu, která zvolila nové předsednictvo svazu a schválila náplň činnosti svazu pro rok 2010. Setkání konaném ve školícím středisku ve Skalském Dvoře se zůčastnilo rekordních 160 účastníků a celkově bylo hodnoceno jako úspěšné. V rámci školení proběhla řada odborných přednášek.

Od února 2010 je členům svazu k dispozici archív přednášek v interní části webových stránek, kde si mohou po přihlášení stáhnout jednotlivé přenášky jak z roku 2010, tak i z let dřívějších.

Zelené info - sjednocená databáze ceníků k vyhledávání rostlin

Od září 2009 bylo obnoveno propojení stránek Svazu školkařů na databázi ceníků Zelené info. Současně byla v říjnu dokončena modernizace adresáře školek, jehož vstupní stránka je uspořádána jako rejstřík firem, kde každá firma může dát k dipozici soubor s nabídkou sortimentu (nejlépe soubor ve formátu xls ). Adresář je volně přístupný veřejnosti, proto v těchto nabídkách bude zveřejňován pouze nabízený sortiment bez velkoobchodních cen, zveřejnění maloobchodních cen v této příloze je možné a záleží na rozhodnutí jednotlivých členů. Vaše dodané ceníky s velkoobchodními  cenami následně předáme ke zpracování a převedení do sjednocené databáze ceníků na Zelené info. Velkoobchodní ceny se v této databázi zobrazují pouze registrovaným firmám. Zpracování ceníků a začlenění do této databáze je pro členy svazu zdarma a to dvakrát ročně - jaro a podzim. Čím více firem bude v této databázi zapojeno, tím hodnotnější a atraktivnější bude pro řadu realizačních a obchodních firem. Proto žádáme všechny členy svazu o pravidelné zasílání VO popřípadě MO ceníků pro další zpracování a to na adresu: dreviny@zahrady-rostliny.cz (Ing. Petr Franc). 
      Ceníky zasílejte nejlépe ve formátu xls., v základní struktuře sloupců: Latinský název, velikost, kontejner x bal, VO cena bez DPH, MO cena s DPH (pokud máte zájem o uvádění MO ceny) a počet kusů skladem. Položky bez uvedeného počtu jsou uvedeny s nulou a datábáze je automaticky skryje jako vyprodané, proto uvádějte alespoň orientační počet kusů skladem. Důležité je aby každý řádek byl v prvním sloupci definován latinským názvem. Soubory, kde je název uveden v prvním řádku a následuje několik řádků s ruznými velikostmi bez opakovéno latinského názvu jsou nevhodným zdrojem pro import dat do systému.

WebovÉ strÁnky a aktualizace adresÁŘe

Od března 2009 probíhá modernizace webových stránek svazu. Cílem je sjednocení grafiky webu s grafikou použitou u svazového stánku, který je používán při prezentaci Svazu školkařů na profesních výstavách jak u nás, tak v zahraničí. Současně jsou postupně rozšiřovány funkce webu v jednotlivých sekcích a jazykových mutacích. Během října byla provedena modernizace adresáře školek, který je nově uspořádán do rejstříku firem s možností jejich třidění a vyhledávání. Každá školka má následně svojí stránku, která odpovídá charakteristice firmy z tištěného adresáře z roku 2006. Kompletní převod dat (2006) a spuštění vyhledávání bude bylo dokončeno 9. listopadu 2009. Po spuštění upraveného adresáře bude následně pokračovat  modernizace fotoencyklopedie, která bude umožňovat vyhledávání rostlin podle více vlastností a současně bude doplněna možnost vkládání textu - popisu rostlin a autorizace fotografií.
   
Do nového adresáře školek jsou převedeny podklady z roku 2006, současně s dosud dodanými aktualizacemi. Prosíme proto všechny členy svazu o kontrolu všech údajů a zaslání potřebných podkladů pro aktualizaci, popřípadě doplňte nové fotografie či grafické podklady loga atd. Firmy, které v tištěném adresáři z roku 2006 nejsou prosíme o vyplnění přiloženého formuláře, plus dodání obrazových a grafických příloh. Upozorňujeme, že do skupin sortimentu byla doplněna kategorie "ovocné dřeviny". Podrobné informace najdeteZDE (soubor ke stažení) a formulář pro vyplnění ZDE (soubor ke stažení). Podklady a korektury zasílejte prosím přímo grafikovi - Ing. Iva Kostečková   grafik@kaligra.cz