Zahradnická fakulta otevírá profesní studijní bakalářský program Školkařství

Zahradnická fakulta otevírá profesní studijní bakalářský program Školkařství

Nový bakalářský obor Školkařství na Mendelově univerzitě v Brně

Na Mendelově univerzitě, pod garancí Zahradnické fakulty v Lednici, vzniká nový, profesně zaměřený studijní program Školkařství. Jedná se o bakalářský program s prezenční formou studia.

Cílem tohoto prakticky zaměřeného bakalářského studijního programu je připravit absolventa s odpovídajícími profesními znalostmi a nezbytnými praktickými dovednostmi, akcentující jednotlivé technologické odlišnosti různých školkařských zaměření (okrasné, ovocné, lesní školkařství), potřebných pro výkon tohoto krásného povolání. Při realizaci výuky se předpokládá velmi úzká spolupráce s profesními svazy, zejména Svazem školkařů ČR, Ovocnářskou unií ČR a Sdružením lesních školkařů ČR.

Přihlášky se přijímají do konce dubna 2024.

Více informací naleznete na stránkách Zahradnické fakulty: https://zf.mendelu.cz/studijni-programy/skolkarstvi/?rup=aHR0cHM6Ly96Zi5tZW5kZWx1LmN6L3VjaGF6ZWMvc3R1ZGlqbmktcHJvZ3JhbXkvP3Bzbj0yMzEw

Leták a plakát obor Školkařství