Lesnická a dřevařská fakulta otevírá profesní studijní magisterský program Školkařství a šlechtění dřevin

Lesnická a dřevařská fakulta otevírá profesní studijní magisterský program Školkařství a šlechtění dřevin

Nový magisterský obor Školkařství a šlechtění dřevin na Mendelově univerzitě v Brně

„Školkařství a šlechtění dřevin“ je novým magisterským profesně zaměřeným studijním programem na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je výrazně zaměřen na získání hlubokých teoretických a praktických dovedností a zkušeností provázáním se školkařskými provozy.

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných specialistů v problematice pěstování sadebního materiálu (okrasného, ovocného, lesního), orientovaných ve šlechtění dřevin, se systémovým pohledem na krajinu, obzvláště z hlediska obnovy dřevinné a keřové vegetace v měnících se podmínkách prostředí a budoucí potřeby asistované introdukce.

Uplatnění studentů po ukončení studia – jako řídící pracovníci ve školkařských provozech, v oblasti arboristických a zahradnických firem, popřípadě jako pedagogičtí či vědečtí pracovníci, a to vše nejen v ČR.

Přihlášky se přijímají do konce března 2024.

Více informací naleznete na stránkách Lesnické a dřevařské fakulty fakulty: https://ldf.mendelu.cz/studijni-programy/skolkarstvi-a-slechteni-drevin/?rup=aHR0cHM6Ly9sZGYubWVuZGVsdS5jei9uYXZhenVqaWNpLW1hZ2lzdGVyc2tlLXN0dWRpdW0vP3Bzbj0zOTA0JnQ9bWFzdGVycyZsPWN6ZWNoJmY9ZnVsbFRpbWU%3D

nebo zde: https://ldf.mendelu.cz/ldf-jde-vstric-lesnickym-vyzvam-otevira-studium-skolkarstvi-a-slechteni-drevin/https://ldf.mendelu.cz/ldf-jde-vstric-lesnickym-vyzvam-otevira-studium-skolkarstvi-a-slechteni-drevin/

Leták magisterský obor Školkařství a šlechtění dřevin

Leták (png, 2 MB)