Akce v dendrologické zahradě

Akce v dendrologické zahradě

Poznávání stromů a keřů v zimě II.

Připravovaný kurz volně navazuje na prosincový. Bude zaměřen především na poznávání méně pěstovaných druhů stromů a keřů v bezlistém stavu, a to opět podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky.
Lektor: Ing. Zdeněk Blahník
Termín: 9. – 10. 3. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.
Cena celkem s DPH: 1 452 Kč

Včely a květy 1. část (předjaří a jaro)

Kurz je zaměřený na seznámení s výživou a vývojem včelstev ve vztahu k aktuálnímu ročnímu období (předjaří a jaro), zdrojům včelí pastvy a vnějším vlivům. Kurz je připraven ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA www.majabee.cz.
Lektor: RNDr. Václav Švamberk, autor knih VČELÍ PASTVA a PROSTŘEDÍ A VČELY a dalších odborných titulů
Termín: 17. 3. 2017 od 10.00 do 16.00 hod.
Cena kurzu s DPH: 990 Kč

Co přinesla „nová trvalková vlna“?

Tzv. New perennial wave (v překladu Nová trvalková vlna), někdy také označovaná jako prériové výsadby, má své kořeny v Německu v polovině 20. století. Byli to právě němečtí šlechtitelé jako Karl Foerster či Ernst Pagels, kdo přinesl okrasné trávy a pozdně kvetoucí prériové druhy trvalek, které se později staly ikonami Nové trvalkové vlny. Přednáška bude zaměřena na představení sortimentu perspektivních trvalek, které toto hnutí přineslo, a specifika jejich použití včetně nároků.
Lektor: Ing. Tereza Vlasáková
Termín: 23. 3. 2017 od 10.00 do 15.00 hod.
Cena kurzu s DPH: 990 Kč