<strong>Odborné semináře ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2023 Svazu školkařů České republiky a Školkařského svazu Ovocnářské unie České republiky.</strong>

Blog

Nové stínoviště a kontejnerovna na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě

Nové stínoviště a kontejnerovna na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě

Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, Mendelovy univerzity v Brně neustále zlepšuje a inovuje výukové zázemí pro své studenty. Novinkou je stínoviště a kontejnerovna, kde studenti realizují svoje bakalářské, diplomové a disertační práce. Podívejte se na následující video. https://www.svaz-skolkaru.cz/wp-content/uploads/2022/11/stinoviste-pr-klip.mp4

Více

<strong>Zelená burza 2023 v online formě.</strong>

Zelená burza 2023 v online formě.

Zelená burza 2023 online – prodej výpěstků českých a slovenských pěstitelů, členů Svazu školkařů České republiky. Navštivte a kupujte české rostliny. Velkoobchodní prodej.

Více

48. ročník výstavy Země živitelka

48. ročník výstavy Země živitelka

Svaz školkařů se zúčastní 48. ročníku výstavy Země živitelka, bude zde propagovat české pěstitele okrasných, lesních i ovocných rostlin pro naši krajinu. …

Více

IPM Essen 24.01. – 27.01.2023

IPM Essen 24.01. – 27.01.2023

Již příští týden proběhne mezinárodní zahradnická výstava 24.01. – 27.01.2023. Bližší informace na: https://www.ipm-essen.de/world-trade-fair/ VH tajemník

Více