Svaz školkařů kdysi dosáhl obrovských úspěchů. Jak jsme na tom dnes? Nastiňuje Pavel Halama

Blog

Školkařské dny 2021

Školkařské dny 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář Svazu školkařů České repuliky SŠ ČR, který je věnovaný aktuální problematice v sektoru školkařství. …

Více