Atlas poškození dřevin

Atlas poškození dřevin

Fyzická dostupnost knižních atlasů je komplikovaná, v současných podmínkách environmentálních změn se navíc poměrně rychle objevují nové stresory a poškození vyvolaná jejich působením – operativní zařazení do studijního materiálu umožňuje pouze otevřená webová aplikace, do které lze jednoduše přidávat další položky. Naším cílem bylo vytvořit právě takový atlas – jednoduchý, permanentně aktualizovaný a doplňovaný. Atlas zahrnuje poškození způsobená biotickými, abiotickými i antropogenními faktory. Fotogalerie poškození jsou seskupeny do šestnácti základních kategorií (boční menu). Jednotlivé faktory je tedy možné hledat jak přes tyto kategorie, tak s využitím standardního integrovaného vyhledávače. Atlas byl realizován pracovníky Ústavu ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v Brně s podporou grantu FRVŠ 846/2011. Jeho aktualizace a doplňování v letech 2013–2014 byly podpořeny projektem Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin CZ.1.07/2.4.00/17.0023.

 

Atlas naleznete ZDE | Rakouský diagnostický portál naleznete ZDE


 

choroby_cena_skvrnitost_ruziŘešitelé projektu: Petr Čermák (abiotická, antropogenní poškození, poškození obratlovci), Jakub Beránek (hmyzí škůdci), Dagmar Palovčíková (houbové choroby), Tomáš Žid (technická podpora)

Další autoři textů a fotografií: Radomír Mrkva, Libor Jankovský, Pavel Kovaříček, David Kuňák, Vojtěch Fučík, Miloslav Strejček, Bohuslav Víša, Jaroslav Urban, Miloň Dvořák, Zuzana Byrtusová, Michal Tomšovský, Pavol Gavlák, Věra Tomešová, Marie Mařáková.

Kontakt: cermacek@mendelu.cz, palovcik@mendelu.cz, Berryberry@seznam.cz