Falcon 460 EC

Falcon 460 EC

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

falcon_3D_ambalaza_700x900

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto povoluje podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (dále jen „Nařízení ES“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Falcon 460 EC evid. č. 4324-5

 

Více informací naleznete ZDE: