Fusarium circinatum

Fusarium circinatum

I nadále platí mimořádná rostlinolékařská opatření ÚKZÚZu (zasláno mailem 10.3.2020) k ochraně proti zavlékání a rozšiřování houbového patogenu Fusarium circinatum. Tento karanténní škodlivý organismus pro území EU napadá rostliny borovice a douglasku tisolistou. ÚKZÚZ v rámci cíleného úředního průzkumu výskytu tohoto škodlivého organismu provádí diagnostiku odebraných vzorků, která byla doposud s negativním výsledkem. Jeho výskyt nadále zůstává omezen na Španělsko a Portugalsko (převážně ve školkách a lesích i v soukromých zahradách).

Více informací o Fusarium circinatum naleznete na Rostlinolékařském portálu (viz níže uvedený odkaz).

http://eagri.cz/publFusarium_circinatum_Gibberela_circinata_narizeni_UKZUZ_2020Fusarium_circinatum_Gibberella_circinata_duvodova_zprava_k_narizeni_UKZUZ_2020Fusarium_circinatum_Gibberella_circinata_duvodova_zprava_k_narizeni_UKZUZ_2020key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0cb762c7%22#fotogalerie|hledej:Gibberella%20circinata|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0cb762c7

 

Fusarium_circinatum_Gibberella_circinata_duvodova_zprava_k_narizeni_UKZUZ_2020

 

Fusarium_circinatum_Gibberela_circinata_narizeni_UKZUZ_2020