Naši členové podporují zájem mladé gerace o práci s rostlinami – exkurze studentů z Litomyšle

Naši členové podporují zájem mladé gerace o práci s rostlinami – exkurze studentů z Litomyšle

Jednou z aktivit Svazu školkařů je i podpora praktického vzdělávání studentů středních zahradnických škol. Dokladem toho může být i zdařilá exkurze ze Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli v roce 2022 do provozu jednoho z našich členů – firmy Starkl zahradník. Exkurze proběhla v polovině října a byla po dohodě s pedagogickým vedením zaměřena především na praktické ukázky strojového dobývání balových dřevin.

Okolo 40 studentů z několika tříd se v doprovodu svých pedagogů zúčastnilo ukázek přímo v terénu – ve školkách na Kalabousku. Zde mohli zhlédnout dobývání vzrostlých jehličnanů stroji Pazzaglia a Dutchman a samozřejmě veškeré další, s tím související práce. Někteří si pak ovládání menšího stroje i sami prakticky vyzkoušeli.

Druhá část exkurze pak proběhla v expediční hale a byla zaměřena na zásilkový obchod s rostlinami, který firma provozuje již od roku 1992. Studenti se seznámili se s technikou balení jednotlivých rostlin a prohlédli si expediční linku na kompletaci zásilek přímo v provozu při podzimní expedici.

Závěr exkurze pak patřil návštěvě Zahradního centra.

Je velmi příjemné konstatovat, že provoz firmy studenty zaujal, o čemž svědčilo množství často i velmi zajímavých dotazů kladených po celou dobu prohlídky.

Na základě textů od pana Ing. Petra Kostelníka, DiS. z firmy STARKL zpracoval Václav Hurt, tajemník Svazu školkařů

Exkurze ze Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli (2022)