Návrh na vznik Fondu těžko pojistitelných rizik bude předložen nejdříve za rok

Návrh na vznik Fondu těžko pojistitelných rizik bude předložen nejdříve za rok

Návrh na vznik Fondu těžko pojistitelných rizik pro zemědělce bude předložen do vlády nejdříve za rok.

Uvedl to na Žofínském fóru ministr zemědělství v demisi Jiří Milek. Na návrhu se nyní podle ministra začalo pracovat, sešla se první pracovní skupina. Milek toto systémové opatření podporuje, není podle něj ale zatím jasné, zda půjde o samostatnou akciovou společnost nebo zda bude fond spadat pod ministerstvo zemědělství.

O fondu se mluví již desetiletí, ale stále neexistuje. Bývalé vedení ministerstva chtělo stihnout schválení fondu co nejrychleji, měl původně fungovat od roku 2016, pak do voleb, ale ani to se nestihlo.
Řešením potíží je podle ministra pověřený předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) Zdeněk Nekula. Do měsíce by měly podle Milka být jasné základní obrysy fondu. Přál by si, aby do něj jedna ku jedné přispívali zemědělci a stát. V případě nadměrných srážek v období sklizně nebo sucha z něj budou zemědělci čerpat peníze. Firmy, které by do fondu nepřispěly, by čerpat nesměly, plánuje Milek.
V současnosti stát se zpožděním vyplácí peníze na škody způsobené třeba suchem nebo mrazem. Ministerstvo zemědělství aktuálně oznámilo, že si zemědělci budou moci o odškodnění za loňské sucho zažádat letos ve druhé polovině června. Stát se snaží využít data z projektu Intersucho, aby se zjednodušila administrace programu, ve kterém se mají vyplatit dvě miliardy korun.
Termín bude společný pro krmné i tržní plodiny. Vzhledem k rozdílným dopadům loňského sucha na jednotlivé katastry je třeba připravit systém, který umožní zohlednit dopady na podniky s přihlédnutím k výrazným regionálním dopadům sucha. Z toho důvodu bude příjem žádostí pro krmné i tržní plodiny realizován v období od 18. do 28. června, uvedl úřad.
Peníze by se měly proplácet na podzim. Termín dokončení vyplacení prostředků bude podle resortu záviset mimo jiné na počtu přijatých žádostí.
Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek loni na konci roku navrhl, aby Fond těžko pojistitelných rizik spravovala komora. Milek řekl, že šlo pouze o Jandejskův názor.*