Vydány nové Seznamy názvů dřevin a Seznamy jmen trvalek

Vydány nové Seznamy názvů dřevin a Seznamy jmen trvalek

Byly vydány nové edice 2021-2025 Seznamu názvů dřevin a Seznamy jmen trvalek.

Tyto aktuální knihy obsahují více než 17 000 nových jmen. Jsou to preferovaná jména, synonyma a obchodní názvy téměř 45 000 dřevin a 30 000 trvalek a jedná se o standardizované názvy komerčního sortimentu školkařských výpěstků v Evropě.

Dovolte nám, abychom vás povzbudili k používání těchto jmen ve všech vašich katalozích, reklamách, cenových nabídkách, cenících a všech každodenních operacích vašich školek. Jeho použití je nejlepší způsob, jak si všichni navzájem dorozumíme.

Můžete se obrátit přímo na Naktuinbouw a pořídit si knihy. Na publikace se můžete bezplatně podívat na www.internationalplantnames.com.

Příspěvek naleznete i na našem Facebooku: https://www.facebook.com/svaz.skolkaru/posts/1260601734383216


The new editions 2021-2025 of the List of Names of woody plants and the List of Names of perennials have been published.

 The up-to-date books contain more than 17,000 new names. They are preferred names, synonyms and commercial names of almost 45,000 woody plants and 30,000 perennials, and they are the standardized names of the commercial range of nursery stock in Europe.

As the ENA President did at the GA meeting, let me encourage you to use these names in all your catalogues, advertisements, quotations, price lists and all daily operations of your nurseries. Using it is the best way for all of us to understand each other.

Please remember that you can contact the Naktuinbouw directly to buy bulk quantities for your association, and that the list can be consulted free of charge on www.internationalplantnames.com.


New editions Lists of Names of woody plants and perennials

Fotogalerie