Novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 Sb.

Novela rostlinolékařského zákona č. 299/2017 Sb.

Od 1.12.2017 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Jedná se o zákon č. 299/2017 Sb.

Novela zákona mimo jiné upravuje například:

•požadavky na přebalování přípravků na ochranu rostlin (dále jen přípravků)
•skladování přípravků nebo pomocných prostředků profesionálními uživateli
•registrace distributorů přípravků pro profesionální uživatele
•uvádění přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na trh
•správnou distribuční praxi
•dovoz přípravků pro vlastní potřebu ze třetích zemí
•upravuje použití přípravků akutně toxických kategorie 1 nebo 2
•letecké aplikace přípravků
•aplikaci přípravků na pozemcích, na nichž se nachází oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel a v jeho okolí do vzdálenosti 20 metrů
•vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a jejich používání
•požadavky, které se týkají odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Zákon obsahuje řadu další požadavků, včetně přechodných ustanovení.
Doporučujeme, aby se profesionální uživatelé přípravků a pomocných prostředků, jejich distributoři i dodavatelé s novelou seznámili.