Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky

Přehled způsobů získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Jednoduchý návod, jak lze získat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Od 1. 12. 2017 vstupuje v platnost zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který upravuje i některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Tyto změny budou aktuálně zapracovány do přiloženého souboru, jakmile vejdou v účinnost.

Osvědčení I. stupně

(Fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky na ochranu rostlin.)

– Za držitele osvědčení I. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s výučním listem v oborech stanovených vyhláškou č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

nebo

– Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 12 hodin. Osvědčení s platností 3 roky (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování kurzu.

nebo

– Za držitele osvědčení I. stupně se považuje též osoba, která absolvovala zaměstnavatelem organizovaný kurz (bez zkoušky). Platnost osvědčení je pouze do konce kalendářního roku, v němž byl kurz absolvován. Takto získané osvědčení je platné pouze pro výkon práce pro daného zaměstnavatele. Kurz je možné u zaměstnavatele znovu absolvovat nejdříve za 2 roky od absolvování předchozího kurzu.

 

Osvědčení II. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností používá přípravky, musí zajistit, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně.)

– Za držitele osvědčení II. stupně se považuje osoba v období 3 let po ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stanovených vyhláškou.

nebo

– Splnění podmínky vzdělání rostlinolékaře (absolvent magisterského či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství nebo držitel vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin nebo absolvent zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství). Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě podané žádosti.

nebo

– Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 15 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná).

 

Osvědčení III. stupně

(Osoba, která v rámci svých profesních činností poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin, uvádí na trh přípravky pro profesionální použití a pořádá základní kurzy, doplňující školení a zaměstnavatelem organizované kurzy, musí tyto činnosti vykonávat prostřednictvím fyzické osoby, jež je držitelem osvědčení III. stupně.)

– Splnění podmínky vzdělání rostlinolékaře (absolvent magisterského či doktorského studijního programu rostlinolékařství, celoživotního vzdělávání oboru rostlinolékařství nebo držitel vědecké hodnosti rostlinolékařství či ochrany rostlin nebo absolvent zahraniční VŠ v oboru rostlinolékařství). Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě podané žádosti.

nebo

– Absolvování základního kurzu u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná + ústní).

 

Prodloužení osvědčení I. stupně

(Osvědčení I. stupně vydaného na základě absolvování základního 12 hodinového kurzu nebo získaného na základě vzdělání)

– Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 3 roky (bez zkoušky) vydává vzdělávací zařízení po absolvování školení.

Prodloužení osvědčení II. stupně

– Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování doplňujícího školení v době platnosti původního osvědčení.

nebo

– Absolvování srovnatelného školení zveřejněného MZe. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ (bez zkoušky) na základě absolvování školení v době platnosti původního osvědčení.

 

Prodloužení osvědčení III. stupně

– Absolvování doplňujícího školení u vzdělávacího zařízení pověřeného MZe  v délce 8 hodin. Osvědčení s platností 5 let vydává ÚKZÚZ na základě na základě úspěšně vykonané zkoušky (zkouška písemná) absolvované v době platnosti původního osvědčení

 

Poznámky:

Držitelé platného osvědčení bez rozlišení stupně vydaného před 1. 1. 2013.

– osvědčení jsou platná do data vyznačeného na osvědčení a je na ně pohlíženo jako na osvědčení III. stupně

 

Důležité odkazy:

Seznam pověřených školících zařízení pro absolvování základních kurzů a doplňujících školení naleznete ZDE

Seznam aktuálních školení pořádaných pověřenými vzdělávacími zařízeními naleznete ZDE

Seznam termínů zkoušek ÚKZÚZ naleznete ZDE

Ke stažení

Odborná způsobilost (pdf, 287 KB)