PGRLF – pojištění okrasných školek

PGRLF – pojištění okrasných školek

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Informace naleznete ZDE.

 

Pojištění se týká i okrasných školek.

 

  • Podání žádosti musí nastat PŘED jakoukoli úhradou pojistného, nutno podat spolu s kopií poj. smlouvy. Termín pro nejzazší podání žádosti je 30.10.2017.
  • Úhrada pojistného musí být nejpozději 30.10.2017.
  • Potvrzení pojišťovny o úhradách, výpisy z banky o úhradách atd. doložit nejpozději 30.10.2017.

Pro žadatele, kteří nejsou obeznámeni s tímto programem předkládáme stručné shrnutí:

Žadatel = na své jméno si sjednal smluvní pojištění plodin nebo zvířat a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč. Rozumí se pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci rostlin, pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy.

Žádost musí být zaregistrovaná před zaplacením jakékoli části platby.

Výše podpory:

  • 25 % – 50 % speciální plodiny (trvalé kultury, jahody, brambory, zelenina, okrasné rostliny, přadné rostliny, trávy a jeteloviny na semeno)
  • 10 % – 50 % ostatní plodiny
  • 25 % – 50 % zvířata

Obsah žádosti o finanční podporu pojištění:

  1. Formulář žádosti – podaný osobně na pracovišti OPŽL nebo elektronicky na stránkách PGRLF
  2. Pojistná smlouva, Pojistka nebo Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy vč. soupisu pojištěných plodin/zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných plodin/všechny platné dodatky vztahující se k Příslušnému roku u pojištěných zvířat a Rekapitulace (pokud pojišťovna vystavuje)Dodatečně:
  3. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného doložit nejpozději k 30. 10. 2017
  4. Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) doložit nejpozději k 30. 10.2017