Pozastavení příjmu žádostí týkající se vládních progrmů ekonomické migrace,  pozastavení  získávání pracovníků ze zahraničí

Pozastavení příjmu žádostí týkající se vládních progrmů ekonomické migrace, pozastavení získávání pracovníků ze zahraničí

Vážení členové svazu,

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a s ním souvisejících opatření týkající se cestování do/z ciziny dochází s účinností od 13. března 2020 od 24,00 hodin k pozastavení náběrů žádostí u všech pobytových titulů v rámci řízené ekonomické migrace. Jedná se o žádosti v Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.

Dále je pozastaveno přijímání žádostí o víza na zastupitelských úřadech ČR a pozastaven příjem žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace.

  1. Již přijaté žádosti o zařazení do vládních programů resortům nezasílejte. Rovněž je doporučeno, aby nové žádosti ze strany garantů do ukončení nouzového stavu nebyly přijímány.
  2. U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachováno. Žadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.
  3. Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.
  4. I v případě, že žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až po skončení nouzového stavu.
  5. MPO k dnešnímu dni vynulovalo všechny kapacity v systému přidělování jedinečných kódů Programu kvalifikovaný zaměstnanec na webu MPO. Po skončení nouzového stavu se naváže na stav volných kapacit k 13.3.2020.

Podrobnější informace: https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

a :https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html

Ke stažení