Pozvánka na odborný seminář

Pozvánka na odborný seminář

Svaz školkařů ČR, z.s. Vás srdečně zve na odborný seminář INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN V OKRASNÉM ŠKOLKAŘSTVÍ

pořádaného za podpory Ministerstva zemědělství

Termíny: 21. 6. 2016 – BRNO a 23. 6. 2016 – PRŮHONICE
Místo konání Brno: učebna E 16, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5
Místo konání Průhonice: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391

Přednášející:

  • doc. Ing. Ivana Šafránková, PhD. – akademická pracovnice na Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF Mendelova univerzita v Brně
  • Ing. Jakub Beránek, PhD. – ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům, ÚKZÚZ Brno
  • Mgr. Karel Černý, PhD. – vedoucí Odboru biologických rizik, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (přednášející pouze v Průhonicích)
  • Dr. Thomas Ludwig Cech – Federal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria (přednášející pouze v Brně)

Úvod:

Cílem tohoto odborného semináře, je seznámit účastníky s novými poznatky, které se týkají udržitelného používání přípravků na ochranu rostlina (POR) a to zejména prostřednictvím integrované ochrany rostlin v okrasném školkařství.

Správnou a včasnou diagnostikou chorob a škůdců a kvalitní znalostí účinných látek POR je možné minimalizovat používání POR na nezbytně nutnou úroveň. Zamezí se tak preventivní plošné aplikaci POR, předejde se ekologické zátěži a zmírní se dopady používání POR na udržitelnou úroveň.

Diagnostika chorob a škůdců v okrasném školkařství je s ohledem na velké množství pěstovaných druhů velmi komplikovaná.

Díky informacím získaným na semináři předpokládáme zvýšení povědomí o aktuálním dění v oboru školkařství, prohlubování znalostí účastníků o správné diagnostice chorob a škůdců a využití vhodných postupů integrované ochrany rostlin při pěstebních postupech. Cílem je zvyšování úrovně oboru okrasného školkařství a snížení ekologické zátěže pro města a vesnice při používání POR v okrasném školkařství.

Výběr přednášejících byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly pro zúčastněné co nejvíce užitečné.

V rámci projektu bude knižně vydána publikace doc. Ing. Ivany Šafránkové, PhD.: METODIKA OCHRANY VEŘEJNÉ ZELENĚ PŘED ŠKODLIVÝMI ORGANISMY ROSTLIN

Program semináře: (změna programu vyhrazena)

9:30 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 12:30 Zahájení semináře a 1. blok referátů
Doc. Ing. Ivana Šafránková, PhD. – Diagnostika chorob v okrasném školkařství a správné použití přípravků na ochranu rostlin
Dr. Thomas Ludwig Cech / Mgr. Karel Černý, PhD. – Phytophthora a její rizika v okrasném školkařství

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 2. blok referátů
Ing. Jakub Beránek, PhD. – Diagnostika škůdců v okrasném školkařství a správné použití přípravků na ochranu rostlin

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů.

Závěr semináře

Přihlašovací poplatek:

Pro členy Svazu školkařů: 250,- Kč
Pro nečleny: 500,- Kč
Občerstvení zajištěno

V rámci semináře obdrží každý účastník Metodiku ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin v knižním vydání.

Termín přihlašování: do 31 .5. 2016

Odborný a organizační garant semináře:

Ing. Marie Horáková – tajemnice Svazu školkařů ČR
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz
tel. 603 259 771

Svaz školkařů ČR, z.s.
Wolkerova 37/17
779 00 Olomouc