Regulace nepůvodních dřevin

Regulace nepůvodních dřevin

Od 3. 8. 2016 je účinné prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Toť citace pro laiky v nesrozumitelné „právničině“ z nového přírůstku do Úředního věstníku Evropské unie, který je obdobou Sbírky zákonů České republiky.

Nyní jednoduše, dva roky platné obecné nařízení EU proti invazním druhům, kromě jiného dává Evropské komisi přenesenou pravomoc přijímat právní akty (okamžitá nařízení závazná v celém rozsahu ve všech členských státech). Toto Evropská komise využila a nyní naplnila „černý seznam“ zakázaných nepůvodních invazních druhů. Na tento seznam Evropská komise zatím zařadila jen 23 druhů živočichů a 14 druhů rostlin, které podle vyjádření EK „svým neřízeným šířením v přírodě ohrožují evropskou biodiverzitu, ekonomiku a dokonce i lidské zdraví“.

Oficiální tisková zpráva MŽP k novému nařízení EU o invazních druzích a k novele zákona o ochraně přírody: www.mzp.cz/cz/news_160803_invazni_druhy_narizeni_EU

Ministerstvo životního prostředí připravuje avizovanou novelu na základě článku „Seznam prioritních invazních druhů pro ČR“ pracovníků Botanického ústavu Akademie věd Jana Pergla, Jiřího Sádla a dalších autorů, publikovaného v časopise Ochrana přírody 2/2016. Článek popisuje principy a metodiku, podle kterých jsou navrženy tzv. černý, šedý a varovný seznam nepůvodních druhů v ČR. Na černém seznamu, který má dále jemnější kategorizaci do tří podskupin, je nyní 78 rostlin a 39 živočichů, na šedém seznamu 47 rostlin a 16 živočichů a na varovném seznamu je 25 rostlin a 27 živočichů. Celkem je tedy navrženo na seznam 232 prioritních invazních druhů v ČR. MŽP chce zařadit na invazní seznamy dřeviny včetně pro nás důležitých Pinus nigra, Pinus strobus,Prunus cerasifera, Populus x canadensis, Pyracantha coccinea, Juglans regia…..

images-8

Dlouhodobá absence komunikace ze strany MŘ vyústila v aktivitu Českomoravské myslivecké jednoty, která svolala jednání napříč spřízněnými obory:

• Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ reprezentuje 63 tisíc členů) • Český rybářský svaz (ČRS reprezentuje 240 tisíc členů) • Moravský rybářský svaz (MRS reprezentuje 70 tisíc členů) • Český svaz včelařů (ČSV reprezentuje 52 tisíc členů) • Český zahrádkářský svaz (ČZS reprezentuje 160 tisíc členů) • Mezinárodní asociace pro sokolnictví (IAF reprezentuje 50 tisíc členů ze 70 zemí celého světa) • Jesenický kamzík (reprezentuje 25 tisíc petentů) • Agrární komora ČR • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) • Vojenské lesy a statky ČR • Svaz školkařů ČR • Řád svatého Huberta • Odborníci z řad profesorů a docentů lesnických a dřevařských fakult v Praze a Brně • Redaktoři odborně-komunitních časopisů • Ministerstvo zemědělství ČR, odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Doufáme, že naše snaha vyvolá odpovídající reakci a avizovaná novela nebude přijata.
Pro Vaši informaci, tuto aktivinu na půdě Evropského parlamentu vytváří český europoslanec RNDr. Pavel POC, stejný , který spustil kauzu glyfosát.

 

S pozdravem
Ing.Marie Horáková
tajemnice SŠ ČR
603 259 771
svaz.skolkaru@email.cz
www.svaz-skolkaru.czsvaz-skolkaru.cz
www.zelena-burza.cz