Rusko 2018

Rusko 2018

odborná exkurze do Ruska

která se konala ve dnech 9.- 16.září 2018 byla nakonec poznamenána sníženou účastí. 13 účastníků z řad Svazu školkařů ČR a Ovocnářské unie ČR přijelo o to více spokojeno.

Prezentace celé akce proběhne v rámci Školkařských dnů 2018.

poděkování

Svaz školkařů děkuje paní Natálii Studené za tlumočení odborné exkurze.

 

Ke stažení

Fotogalerie