Studijní cesta po nizozemských školkách 2022

Studijní cesta po nizozemských školkách 2022

Svaz školkařů pořádá Studijní cestu po nizozemských školkách s návštěvou výstavy Floriade v Almere, která se uskuteční ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2022

Odjezd z ČR v poledních až odpoledních hodinách 20. 6. 2022 – čas bude upřesněn. OPROTI PŘEDCHOZÍMU OBĚŽNÍKU z 20.6.2022 na 21.6.2022 se poblíž nizozemských hranic uskuteční přenocování. I pro dříve přihlášené je stále v ceně cesty.

Návrat do ČR 24. 6. 2022 v průběhu dopoledne až odpoledne.

Předpokládaná cena pro členy a členy přidružených spolků činí: 10 500,- Kč bez DPH. Předpokládaná cena pro nečleny činí: 13 500,- Kč bez DPH. Jedná se o předpokládané náklady. Konečné vyúčtování bude podle počtu účastníků a skutečných nákladů finální fakturou (zálohová faktura a finální vyúčtování).

Nizozemí je školkařsky a historicky velmi zajímavé. S panem předsedou jsme na základě nabídky kolegů z nizozemského svazu vybrali program, který uvádíme níže.

Závazně se prosím přihlašujte do 30. 5. 2022 pomocí následujícího formuláře: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3FdLAqI32-mmX5DcZFuE_x4tSsi6t8QoBh2WlQbEKuehTRA/viewform?usp=sf_link

Zajímavé odkazy:

Floriade:

https://floriade.com/en/

https://floriade.com/en/about-floriade/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Floriade_(Nizozem%C3%AD)

Almere

https://www.google.com/maps/place/Almere,+Nizozemsko/@52.369478,5.1101312,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c616e3d4cb2cf5:0x23dba3457b40cff8!8m2!3d52.3507849!4d5.2647016

https://cs.wikipedia.org/wiki/Almere

S přáním a pozdravem pěkného dne


Ing. Václav Hurt, Ph.D.
tajemník


Svaz školkařů České republiky, z.s
Tel.: + 420 603 259 771
info@svaz-skolkaru.cz
www.svaz-skolkaru.cz


www.zelena-burza.cz

Korespondenční adresa:
Pražská 1827/66, 678 01 Blansko

Sídlo:
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc