Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

Vážné podezření na výskyt obávané fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa v Česku

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje o vážném podezření na výskyt fytokaranténní bakterie Xylella fastidiosa na území České republiky. Bakterie napadá široké spektrum hostitelských rostlin, zejména ovocných a okrasných rostlin a révy vinné, přičemž působí velmi významné hospodářské škody. Jedná se v současnosti o nejzávažnější rostlinolékařský problém v Evropě.

V únoru 2017 upozornilo Španělsko ÚKZÚZ, který zastává roli národní organizace ochrany rostlin v České republice, na dodávku okrasných rostlin druhu vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia), která pocházela ze španělské okrasné školky s podezřením na výskyt Xylella fastidiosa a byla dodána do ČR již v květnu 2016. Na základě následného šetření ÚKZÚZ zjistil, že španělská dodávka obsahovala celkem 56 rostlin vítodu, které byly dodány do 14 zahradnických center v sedmi městech ČR a 11 rostlin také do Slovenské republiky. Celkem 44 dodaných rostlin vítodu na území ČR bylo prodáno následně po dodání již v roce 2016 v maloprodeji soukromým osobám. Zachycena a laboratorně testována byla zatím jediná rostlina z původní dodávky, která je v tomto okamžiku ve stadiu vážného podezření na výskyt bakterie Xylella fastidiosa.

Vzhledem k závažnosti výskytu této bakterie platí v celé EU harmonizovaná a velmi přísná opatření, která jsou pro území ČR stanovena „Nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa“, dostupným spolu s dalšími informacemi (seznamem hostitelských rostlin) na webu ÚKZÚZ – Ochrana proti škodlivým organismům.

Přestože dosud nejsou konečné výsledky laboratorních testů k dispozici, ÚKZÚZ považuje za důležité informovat veřejnost o riziku možného šíření bakterie Xylella fastidiosa na území ČR. Rostlinolékařská šetření nadále pokračují a o přijatých opatřeních budeme neprodleně informovat.
Rádi bychom touto formou požádali o pomoc při dohledání rostlin z původní španělské dodávky vítodu myrtolistého, a to především z důvodu, že se tato bakterie mohla již v roce 2016 rozšířit na okolní rostliny pěstované v zahradách a její příznaky napadení se mohou projevit i po delší době.

Prosíme proto naléhavě občany, kteří si v roce 2016 zakoupili rostliny druhu vítod myrtolistý v některém ze zahradnických center uvedených na připojené mapce, zda by se mohli ozvat na adresu kontaktní osoby ÚKZÚZ:
Ing. Markéta Kaupe – telefon: +420 720 993 408, +420 235 010 322

Inspektoři ÚKZÚZ jsou připraveni tyto rostliny zpětně od vlastníků odkoupit a testovat na přítomnost bakterie Xylella fastidiosa. Rovněž bychom chtěli varovat před nákupy ovocných a okrasných rostlin z neprověřených zdrojů.