Veletrh GrootGroenPlus, Zundert

Veletrh GrootGroenPlus, Zundert

5.-7. října 2016, téma: Moje oblíbená rostlina

Profesionální obchodní veletrh, místo setkání, kde najdete rostliny, pěstitelské postupy a zkušenosti včetně dalších dovednosti a informací z pěstitelské sféry, obchodu i veřejné zeleně.

Odborný veletrh začne ve středu ráno slavnostním zahájením a probíhá až do 21 hodin. Nizozemská a belgická společnost pro zahradníky a zahradnické kontrakty připravila společný program od 20 do 22 hodin. Vystoupí Hans Kalje (samospráva Amsterdamu) a Ronald Houtman (KVBC – Královská booskopská zahradnická společnost).

Veletrh probíhá v novém výstavním pavilonu v centru města. Z parkoviště je zajištěna kyvadlová doprava. Tradiční zůstává koncept ve stylu Zeleného města – z pomyslného náměstí se rozbíhají tři barevně odlišené výstavní okruhy. Letos vzrostl počet zahraničních vystavovatelů a více péče se také zaměří na mezinárodní spolupráci. Kromě domácího Nizozemska zde budou vystavovatelé z Belgie, Česka, Francie, Itálie, Německa, Polska a Velké Británie. Zahraniční vystavovatelé tvoří 21 %. Celkem je přihlášených zhruba 300 vystavovatelů.

Mezi vystavovateli nescházejí ani skupinoví účastníci z regionu jako Treeport Zundert, BSV Venlo, Groenbeurs Haaren a TCO Opheusden. Zhruba 22 % vystavovatelů tvoří dodavatelé, 78 % zahradnické firmy a 6 % jsou úplní nováčci. Přestože zahradnický obchod i pěstování zaznamenávají stálou změnu, zde zůstává stabilní místo pro odborné setkávání. Velký důraz se letos zaměří také na znalosti, proto bude také speciální stánek věnovaný důležitým publikacím a vzdělávacím programům.

Tradičně se na veletrhu představují nové výpěstky. Novinky lze přihlásit do 1. září na webu GGP pomocí formuláře. Opět je prověří KVBC – Královská boskoopská zahradnická společnost. Najdete je jako vždy ve vstupu. Jsou zde již například zaregistrovány Gaulthier procumbens Gaulthier Pearl® (‚SpecGP11’PBR‘), Microbiota decussata ‚Lucas‘ PBR anebo Vaccinium vitis-idaea Fireballs (‚Lirome‘ PBR).

Ve čtvrtek odpoledne (15 – 17 h) proběhne odborná diskuse na téma Xylella. Pod záštitou KNPV (Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging, Královská nizozemská rostlinolékařská společnost) se na ni podílejí další partneři : Anthos, LLTB a NVWA. Dialog povede Leon Faassen, předseda LLTB. Další prezentaci pro návštěvníky i vystavovatele bude mít později, v 18.15 Jolanda Maas s tématem léčby zeleně.

Mobilní aplikace o veletrhu, rostlinách a vystavovatelích je dostupná také v angličtině. Po prvním stažení se průběžně aktualizuje.

 

Odborní návštěvníci se mohou zaregistrovat a získají volnou vstupenku na http://www.grootgroenplus.nl