Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nařizuje podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 76 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa (dále jen „bakterie“).

 

Více informací naleznete ZDE