Zápis z jednání valné hromady 2014

Zápis z jednání valné hromady 2014