Zápis z jednání valné hromady 2015

Zápis z jednání valné hromady 2015