Zápisy z jednání předsednictva 2016

Zápisy z jednání předsednictva 2016