Zápisy z jednání předsednictva 2017

Zápisy z jednání předsednictva 2017