Dotace na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Dotace na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Stejně jako v loňském roce mohou žadatelé požádat o dotaci v rámci Platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí („greening“), které je zároveň nedílnou součásti dotačního opatření SAPS. Pokud tedy žadatel požádá o jednotnou platbu na plochu (SAPS) je povinen dodržovat na všech svých způsobilých hektarech zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, za což následně obdrží „příplatek“ k platbě SAPS.

Při nedodržení podmínek bude žadateli platba na greening krácena v závislosti na počtu porušených podmínek a rozsahu porušení.

 

Informace v PDF ke stažení ZDE.