ENA aktuality

ENA aktuality

Evropská školkařská asociace ( ENA ) projednávala nadcházející nařízení EU o zdraví rostlin

Generální shromáždění Evropské školkařské asociace (ENA) se konalo 24. ledna 2019 v rámci veletrhu IPM v německém Essenu. Třicet devět delegátů z devatenácti zemí diskutovalo o hlavních obavách evropského školského sektoru na výročním setkání, kterému předsedal nedávno zvolený předseda ENA, pan Jan-Dieter Bruns.

Nařízení EU o rostlinolékařství

 

Pan Harry Arijs z evropské Komise pro zdraví rostlin poskytl komplexní prezentaci budoucího nařízení EU o rostlinolékařství, které vejde v platnost 14. prosinec 2019. (Prezentaci můžete nalézt na webu www.svaz-sklkaru.cz) Valné shromáždění analyzovalo nový standardizovaný rostlinný pas EU. Mnoho zástupců mezinárodního školkařství vyjádřilo obavy o praktické zavedení a fungování všech systémů sledovatelnosti. Pokud má daná země vyhovět požadavkům nového nařízení, musí být „země původu“ a „kód vysledovatelnosti“ napsané na štítku rostlinného pasu, který bude cestovat se všemi rostlinnými druhy ze školky k jejich profesionálním zákazníkům. Delegáti také diskutovali o připravovaných právních předpisech týkajících se vysoce rizikových rostlin, na které se bude vztahovat zákaz dovozu do EU. Zájemci ze zemí mimo EU, kteří mají zájem o vývoz rostlin do EU, byli informováni požádat národní úřady pro ochranu rostlin ve svých zemích o předložení oficiální dokumentace původu pro každý rostlinný druh Evropské komisi. Na druhou stranu byli členové ENA spokojeni s výstupy kampaně o postupech eradikace Xylelly fastidiosy, (spolufinancované z EU a členských států s minimální spoluúčastí 50%), která umožní profesionálním provozovatelům čerpat odškodněni za jejich ztráty způsobené touto chorobou. Valné shromáždění ENA projednalo poslední výskyt Xylelly f. a způsob vedení komunikační politiky týkající se této nemoci. Delegáti projevili spokojenost s rychlou a silnou oficiální eradikaci, která se uplatní ve všech zemích při zjištění nového případu onemocnění. Delegáti států jižní Evropy upozorňovali na nebezpečí šíření poplašných zpráv, které mohou negativně postihnout region nebo společnost, pokud nejsou informace pečlivě zpracovány a ověřeny. Henk Raaijmakers, místopředseda ENA, důrazně doporučil zveřejňovat pouze faktické informace a sdělovat pouze oficiální údaje.

Kampaň ENA „Zelená města pro udržitelnou Evropu“

Pan Leon Smet, předseda pracovní skupiny ENA Promotion, shrnul první rok tohoto B2B projektu realizovaného v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku a Velké Británii. Poděkoval Evropské komisi (CHAFEA) za jejich finanční podporu. Ve všech sedmi zemích se konaly odborné semináře s pozoruhodným úspěchem, které informovaly politiky a urbanisty o výhodách výsadeb rostlin ve svých městech.

Nastavením webové stránky projektu www.thegreencity.eu bylo prvním společným úspěchem. Webová stránka obsahuje vyhrazené stránky pro každou cílovou skupinu. Kromě toho jsou účty sociálních médií přizpůsobené jednotlivé zemi. „Je naší morální povinností informovat politiky a urbanisty o velkých výhodách vysazování živých rostlin do města; ať už je to strom, keř, trvalka, cibulovin nebo kvetoucí rostlina. Každá vysazená rostlina přispívá k životní pohodě obyvatel a zmírňování klimatických změn, „uvedl Leon Smet.

 

Ke stažení

Fotogalerie