Horizon 250 EW

Horizon 250 EW

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení na menšinová použití

HORIZONÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto povoluje podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 („dále jen „nařízení EP“) rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Horizon 250 EW evid. č. 3975-9

 

Více informací naleznete ZDE