Kompenzace sucha

Kompenzace sucha

Ministerstvo zemědělství pomůže zemědělcům postiženým loňským suchem. Na náhradu škody jim dá 600 milionů korun

Kompenzace jsou určeny na plodiny, které byly loňským suchem postiženy nejvíce. K nim patří brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, zelenina, kukuřice, trvalé travní porosty určené jako krmení pro hospodářská zvířata a ovocné, okrasné a lesní školky.

 

Více informací naleznete ZDE