Kompenzace ztrát způsobených suchem v roce 2019

Kompenzace ztrát způsobených suchem v roce 2019

MZe vyhlásilo mimořádný dotační program pro kompenzaci ztrát suchem v roce 2018.

Dostupné dokumenty naleznete pod odkazem: ZDE

Školkaři ale i podniky, které pěstují některou z plodin, na které se vztahuje kompenzace škod suchem ve zvláštní příloze naleznou metodický pokyn pro podávání žádostí.

Předpokládáme, že školkaři budou uplatňovat zejména paušální odškodnění skrze katastry (pozor, pakliže by někdo dokladoval část škod paušálem a část prokazováním, plnění dotace nesmí přesáhnout 80% výše škody – výhodnější tak může být podat hlášení pouze na paušál, kde výši škody nelze posoudit).

Nárokové jsou v takovém případě všechny plochy vedené v LPIS jako K (školka) – Lpisové výměry. V případě jiných kultur je třeba zakreslit část bloku se školkou.

V rámci školek jsou nárokové všechny skupiny školkařských výpěstků .

Kontejnerovny a pěstitelé sadby jahodníku musí vyznačit na ortofotomapě  LPIS příslušnou část výsadeb.  

 

Ke stažení

Zásady sucho 2018 (doc, 909 KB)
Metodický pokyn (docx, 35 KB)