Kurz poznávání stromů a keřů v bezlistém stavu

Kurz poznávání stromů a keřů v bezlistém stavu

Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, si vás dovoluje pozvat na Kurz poznávní stromů a keřů v bezlistém stavu

 

Kurz je zaměřený především na poznávání pěstovaných druhů stromů a keřů v bezlistém stavu, a to opět podle letorostů, pupenů, tvarů koruny, kůry či borky.

Kurz je určen správcům zeleně, projektantům a realizátorům zeleně, znalcům a pedagogům odborných škol i studentům.

Lektor: Ing. Zdeněk Blahník

Termín: 1. – 2. 3. 2018 od 10.00 do 15.00 hod.

Cena celkem s DPH: 1 490,-

Přihlásit se můžete ZDE

 

Ke stažení