Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020

Harmonogram příjmu projektových operací PRV v roce 2018

 

Jarní kolo (v termínu 3. 4. – 23. 4.)

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností (vč. 6.4.3 zařazené jako záměr c)
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podzimní kolo (v termínu 9. 10. – 29. 10.)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

Ke stažení