Metodika Phytophthora de Bary

Metodika Phytophthora de Bary

Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary

PHYTOPTH.DE BARYCertifikovaná metodika
Druhy rodu Phytophthora de Bary (Oomycetes, Chromista) jsou nebezpečné a mnohdy nepůvodní organismy pronikající na území ČR. Tyto organismy působí významné škody na svých hostitelích (mezi které patří tisíce druhů rostlin) a každoročně způsobují významné škody ve školkařství, lesnictví, zahradnictví, ovocnářství a v dalších souvisejících oblastech včetně vodohospodářství a ochrany přírody a krajiny. Značný význam těchto patogenů tkví v jejich schopnosti invadovat do nejrůznějších přirozených i umělých ekosystémů, kde mohou následně způsobovat významné škody.

 

Metodiku naleznete ZDE