Háďátko borovicové

Háďátko borovicové

háďátko

V Evropské unii patří háďátko borovicové řadu let k nejsledovanějším regulovaným škodlivým organismům. Opatření proti jeho zavlékání a šíření, zakotvená ve fytosanitární legislativě EU i ČR, se během posledních let velmi zpřísnila. Možnost zavlečení háďátka do ČR představuje značné riziko s následnými hospodářskými dopady.