Odborný seminář: Hospodaření s půdou ve školkách

Odborný seminář: Hospodaření s půdou ve školkách

Sdružení lesních školkařů a Svaz školkařů ČR Vás srdečně zvou na odborný seminář HOSPODAŘENÍ S PŮDOU VE ŠKOLKÁCH pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství

 

Termín: 14. – 15. června 2017

Místo konání: Hotel Atom – Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

GPS souřadnice (49.218700, 15.890700)

Lesní školka Čikov (Wotan Forest, a.s.) – 675 78 Čikov 75

Úvod:

Převážná většina pěstitelů si uvědomuje, že půda je základním výrobním prostředkem při jejich činnosti a že je nutné s tímto prostředkem řádně nakládat. Avšak díky mnoha nepříznivým vlivům dochází i tak k časté degradaci půd. Negativních vlivů působících na půdu je celá řada a patří mezi ně například změny klimatu, používání nevhodných mechanizačních prostředků při přípravě půdy, chemická degradace při nadměrném či nevhodném používání pesticidů, víceleté pěstování některých rostlin na stejném pozemku atd. Tak jako je celá škála vlivů, je i široké spektrum důvodů, proč k tomu dochází. Některé školkařské provozy fungují na stejných plochách desítky let a vlastnosti půd tak mohly být negativně ovlivněny již v době, kdy na nich součastní producenti ještě nic nepěstovali, nebo jim aktuální situace či možnosti v provozu nedovolují jiné způsoby hospodaření apod.

Kvalita půdy se následně odráží i v kvalitě pěstovaných rostlin, které mohou trpět nedostatkem či přebytkem vláhy, živin atd. a díky tomu dochází i k celkovému snižování vitality a odolnosti vůči dalším stresům v podobě extrémních klimatických podmínek, škůdců, chorob apod.

Jelikož je problematika hospodaření s půdou velice aktuální a týká se všech pěstitelů, byla zvolena jako hlavní téma tohoto semináře. Na rozdíl od jiných rostlinných producentů školkaři a pěstitelé vánočních stromků používají jen úzké spektrum plodin pro zelené hnojení. V rámci přednášek i praktických ukázek tak bude část věnována právě rostlinám, které se dají vhodně využít jako meziplodiny nebo se dají pěstovat přímo mezi řadami dřevin, jež se pěstují delší dobu na stejném místě (vzrostlé stromy, vánoční stromky apod.).

Seminář je určen pro všechny pěstitele dřevin, ať již jde o lesní, okrasné a ovocné školky či plantáže vánočních stromků a dále pro širokou odbornou veřejnost. V neposlední řadě je takováto akce příležitostí k prodiskutování problematiky v širokém zastoupení různých pěstitelů a dalších odborníků.

Odborní a organizační garanti semináře:

Ing. Marie Horáková
tajemník Svazu školkařů České republiky, z.s.
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
svaz.skolkaru@email.cz
+420 603 259 771

Ing. Petr Martinec
manažer Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
Tečovice 349, 763 02 Tečovice
info@lesniskolky.cz
+420 606 723 664

 

Program semináře a harmonogram celé akce:

(změna programu vyhrazena)

První den akce středa 14. 6. 2017 (Hotel Atom: Třebíč – Nové Dvory)

11:00 – 13:00 příjezd a registrace účastníků, ubytování a oběd

13:00 – 15:00 zahájení semináře a I. blok přednášek

 • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. – Český hydrometeorologický ústav
  „Klimatické změny ve vztahu k půdě a růstu rostlin“
 • Ing. Aleš Kučera, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
  „Optimalizace vodního režimu v půdách lesních školek“
 • Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  „Změny ve složení a významu biotických škodlivých činitelů v lesních školkách“

15:00 – 15:30 coffee break

15:30 – 17:00 II. blok přednášek

 • Ing. Barbora Badalíková – Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.
  „K čemu je dobrá organická hmota v půdě?“
 • Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  „Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření lesních školek“
 • Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů.

17:30 večeře formou rautu

Druhý den akce čtvrtek 15. 6. 2017 (Lesní školka Čikov – 675 78 Čikov 75)

7:45 – 8:30 přejezd účastníků do Lesní školky Čikov (cca 26 km)

8:30 – 11:00 přednáška v terénu a praktické ukázky

 • Ing. Jan Vopravil, Ph.D. – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i.
  Přednáška: „Únava půdy, její příčiny a možnosti řešení“
 • Ing. Karel Vejražka, Ph.D. – Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o.
  Ukázka: „Výsevy různých druhů rostlin a jejich kombinací vhodných jako zelené hnojení“
 • Ing. Viktor Janauer – Plantax spol. s r. o.
  Ukázka: „Školkařská technika na přípravu půdy“

11:00 ukončení akce

Organizační pokyny:

 • Seminář se koná 14. června 2017 v Hotelu Atom a druhý den 15. června 2017 v prostorech Lesní šolky Čikov.
 • Parkování: placené v hotelové garáž (50,- Kč den); zdarma parkovišě před hotelem či stání v přilehlých ulicích.
 • Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo subjekt, který účastníky na akci posílá. Přesun účstníků z hotelu do lesní šolky na začátku druhého dne je rovněž individuální.
 • V průběhu akce bude zajištěno občerstvení, které je zahrnuto v ceně seminář. Nápoje a ubytovaní si hradí kažý účastník individuálně
 • Pro účastníky seminář bude připraven tištěný sborník.
 • Řádně vyplněou přihlášku zašete na adresu info@lesniskolky.cz nejpozději do 2. črvna 2017.
 • Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu vložného provést jednou platbou.
 • Účastnický poplatek za seminářje 900,- Kč za jednoho účastníka. Poplatek za seminář je nevratný, v případě neúčasti je možné poslat náhradníka.
 • Platbu uhraďe ve prospěch úču Sdružní lesních šolkařů ČR, z. s. vedeného u Fio banky = č ú. 2001135504/2010; jako variabilní symbol napiše Vaš IČ(v přpadě ž nemáte IČ uveďe prosím do popisu platby Vaš jméno a přjmení). Doklad o uhrazení účastnického poplatku Vám bude vydán v den konání akce.
 • V poplatku jsou započtány náklady na stravování (1 x obě, 1x coffee break a 1x večř formou rautu) a provozní náklady na uspořdání akce. V ceně není zahrnuta cena za ubytování se snídaní a taktéž konzumace nápojů(mimo coffee break).
 • Ubytování je zamluveno v Hotelu Atom a kažý účastník si zajišťuje rezervaci individuálně. Z důvodu kapacity hotelu není možné, aby mě každý účastník svů pokoj, proto Vás žádáme o vzájemnou domluvu a obsazení všech lůžek na pokoji.
 • Rezervace nedělejte přes weby, které nabízí rezervaci ubytování, ale přímo v Hotelu Atom: email: recepce@hotelatom.cz; tel: +420 561 200 123; mobil +420 739 348 914. Na ubytování jsme dostali slevu, proto př rezervaci nezapomeňe uvést, ž se jedná o šolkařkou akci.
 • Cena za ubytování jedné osoby včtně snídaně a ubytovacího poplatku je 681,- Kč

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Těšme se na Vaš účast.

 

Sdružení lesních školkařů, z.s.
Tečvice 349, 763 02
Tečvice

tel.: +420606723664
email: info@lesniskolky.cz
web: www.lesniskolky.cz

IČ 64271463
čslo úču: 2001135504/2010