Odborný seminář: Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin

Odborný seminář: Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin

ministerstvo-zemedelstviSvaz školkařů ČR, z.s.  Vás srdečně zve na  ODBORNÝ SEMINÁŘ Symptomatologie a její využití při diagnostice původců chorob a škůdců okrasných dřevin pořádaného za finanční podpory Ministerstva zemědělství.
Termíny: 1. 6. 2017

Místo konání: Brno, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, budova A, učebna A34 (bočním  schodištěm vpravo do 3. patra nebo výtahem do 4. podlaží)

Přednášející:

doc. Ing. Ivana Šafránková, PhD.
akademická pracovnice na  Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF Mendelova univerzita v Brně

Ing. Jakub Beránek, PhD.
ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům, ÚKZÚZ Brno

Úvod

Cílem projektu je komplexní vzdělávání v diagnostice původců chorob a škůdců s využitím mikroskopických preparátů. Seminář bude tematicky navazovat na odborný seminář z roku 2016, který byl zaměřen na vizuální diagnostiku chorob a škůdců.

Ochrana rostlin proti patogenům a škůdcům je základním opatřením při jejich pěstování. Zejména v současné době, kdy změny klimatu umožňují rychlejší migraci škodlivých činitelů, se stává ochrana rostlin jedním z určujících faktorů při podnikání v rostlinné výrobě.

Správnou a včasnou diagnostikou patogenů a škůdců a kvalitní znalostí způsobu účinku účinných látek přípravků na ochranu rostlin (POR) je možné minimalizovat jejich používání na nezbytně nutnou úroveň. Zamezí se tak preventivní plošné aplikaci POR, předejde se ekologické zátěži a zmírní se dopady jejich používání na udržitelnou úroveň.

Pěstitelé okrasných rostlin a zájemci z řad odborné veřejnosti budou mít možnost navštívit seminář zaštítěný předními odborníky, na kterém si budou moci připravit a vyhodnotit mikroskopické preparáty s aktuálními patogeny a škůdci, s jejich charakteristickými znaky či vývojovými stádii. Budou seznámeni s povolenými POR a jejich obsahovými látkami.

Výběr přednášejících byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly pro zúčastněné co nejvíce užitečné.

Program semináře:

(změna programu vyhrazena)

 

  • 9:30–10:00 … Registrace účastníků
  • 10:00–10:10 … Zahájení semináře
  • 10:10–12:30 … 1. blok praktického cvičení
    Symptomatologie a determinace patogenů v okrasném školkařství a správné použití  přípravků na ochranu rostlin – doc. Ing. Ivana Šafránková, PhD.
  • 12:30–13:30 … Oběd
  • 13:30–15:00 … 2. blok praktického cvičení
    Symptomatologie a determinace škůdců v okrasném školkařství a správné použití přípravků na ochranu rostlin – Ing. Jakub Beránek, PhD.
  • 15:00–15:10 … Ukončení semináře

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat v rámci praktického cvičení

Přihlašovací poplatek:

Pro členy Svazu školkařů: 250,- Kč
Pro nečleny: 500,- Kč

Občerstvení zajištěno

 

Termín přihlašování: do 25. 5. 2017

SEMINÁŘ JE KAPACITNĚ OMEZEN do 20 OSOB !

 

Účast na semináři potvrďte nejpozději do 25. května 2017 zpětným zasláním přiložené přihlášky. Poplatek za seminář je nevratný, v případě neúčasti je možné poslat náhradníka. Platbu uhraďte ve prospěch účtu Svaz školkařů ČR, z.s.; číslo účtu 160517324; vedeného u ČSOB – kód banky 0300; variabilní symbol – Vaše IČ (v případě, že nemáte IČ, uveďte prosím do popisu platby Vaše jméno a příjmení). Doklad o uhrazení účastnického poplatku Vám bude vydán v den konání akce.

Odborný a organizační garant semináře:

Ing. Marie Horáková – tajemnice Svazu školkařů ČR
e-mail: svaz.skolkaru@email.cz
tel. 603 259 771

Svaz školkařů ČR, z.s.
Wolkerova 37/17
779 00 Olomouc

Ke stažení

Fotogalerie