Osvědčení o odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. i II. stupně

Osvědčení o odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. i II. stupně

Ve dnech 19. – 21. 11. 2019 proběhnou školící kurzy pro získání či prodloužení Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. i II. stupně.

Termín ukončení přihlášek: do naplnění kapacity nebo nejpozději do 12. 11. 2019.

Detailní informace o školení a přihlášku, vč. potřebných kontaktů si můžete stáhnout zde.