Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2019

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2019

Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo aktualizovanou příručku kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) pro rok 2019.

 

Od 1. 1. 2019 dochází k rozšíření působnosti podmínek standardu DZES 5, které stanoví minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze, na přibližně 25 % výměry standardní orné půdy. Zároveň se upravují, doplňují a zpřísňují některé používané půdoochranné technologie.

Příručka již informuje i o zavedení zcela nového standardu DZES 7d), jehož podmínky nabydou účinnosti od 1. 1. 2020. Jejich cílem je zlepšení struktury krajiny, biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině. V této první fázi zavedení jsou podmínky zaměřeny na plochy erozně ohrožené. Podmínky DZES 7d je třeba zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období nebyla na erozně ohrožených DPB plocha jedné plodiny větší než 30 ha. Znění DZES 7d naleznete na straně 40-42 příručky.
Nelze zaměňovat či ztotožňovat s podmínkami erozní ohroženosti v rámci DZES 5, které platí už od letošního roku.

Příručka je v omezeném množství volně dostupná také v tištěné podobně na našem pracovišti OPŽL.

ok 2019

Od 1. 1. 2019 dochází k rozšíření působnosti podmínek standardu DZES 5, které stanoví minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze, na přibližně 25 % výměry standardní orné půdy. Zároveň se upravují, doplňují a zpřísňují některé používané půdoochranné technologie.
Příručka již informuje i o zavedení zcela nového standardu DZES 7d), jehož podmínky nabudou účinnosti od 1. 1. 2020. Jejich cílem je zlepšení struktury krajiny, biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině. V této první fázi zavedení jsou podmínky zaměřeny na plochy erozně ohrožené. Podmínky DZES 7d je třeba zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období nebyla na erozně ohrožených DPB plocha jedné plodiny větší než 30 ha.

Ke stažení