Osvědčení o odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. i II. stupně

Rostlinolékařské pasy

Rostlinolékařské pasy

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů Příl.9 Odkaz na seznam rostlin, které nyní musejí …

Více

ENA aktuality

ENA aktuality

Evropská školkařská asociace ( ENA ) projednávala nadcházející nařízení EU o zdraví rostlin Generální shromáždění Evropské školkařské asociace (ENA) se konalo …

Více

Vodní zákon

Vodní zákon

Od 1.1.2019 bude platit zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve …

Více

Pojištění školek

Pojištění školek

Problematika sucha a vazba na ad hoc státní pomoci na pojištění školek Společnost Renomia v přiloženém dokumentu oslovuje školkaře s možností konzultace k pojištění …

Více